Fordeler med et langtids-CGM-system

Eversense XL

Hjelp pasientene med å opprettholde større kontroll

Eversense® XL-systemet for kontinuerlig glukosemåling (CGM) er indisert for kontinuerlig måling av glukosenivåer hos personer fra 18 år med diabetes, i opptil 180 dager. Det er beregnet for å komplettere, ikke erstatte blodsukkermåling med fingerstikk. Innsetting og fjerning av sensoren gjøres av helsepersonell. Pasienter bør snakke med lege/helsepersonell for å finne ut mer om Eversense XL CGM-systemet. Se viktig sikkerhetsinformasjon på global.eversensediabetes.com/safety-info.

Forbedrede resultater

Kontinuerlig innsikt

Kontinuerlig innsikt

Sanntid innenfor målområde

53–69 % tid i målområde4

Les mer
Langsiktig

Langtidsbruk

Bransjeledende bruk

> 23 timer brukstid1-3

Les mer
HbA1C

Forbedrede HbA1c-resultater

HbA1c-reduksjon i sentrale studier1-3

0,4 % HbA1c-reduksjon fra baseline på 7,53

Les mer

Be pasientene om å registrere seg i dag

Vi støtter dem gjerne i bruk av Eversense XL CGM-systemet.

1 Christiansen MP. PRECISION. Diabetes Technology & Therapeutics. Volume 21, Number 5, 2019. 2 Christiansen MP. PRECISE II. Diabetes Technology & Therapeutics. 2018;20(3):197-206. 3 Kropff J, Choudhary P, Neupane S, et al. PRECISE. Diabetes Care. 2017;40(1):63-68. 4 Tweden K, Ghosh-Dastidar S, Dehennis AD, Kaufman F. Real-world data from U.S. patients using a long-term implantable continuous glucose monitoring (CGM) system: age effect on glycemic control. Diabetes 2020;69 (supplement 1): 878-P. https://doi.org/10.2337/db20-878-P