Eversense Data Management System (DMS)

Eversense DMS

Eversense DMS gir flere typer rapporter for å gjøre det enklere for deg å identifisere glukosetrender over lengre tidsperioder. Denne informasjonen kan hjelpe deg med å samarbeide med helsepersonell for å planlegge livsstilsendringer som påvirker diabeteshåndteringen, slik at du kan holde deg innenfor målområdet. Når du logger på DMS med eksisterende brukernavn og passord for Eversense, kan du enkelt se og skrive ut glukosedatarapporter for opptil ett år. Gjennomsnitt, høyeste og laveste sensorglukosemålinger, gjennomsnittlig daglig kalibrering og brukstid er fremhevet øverst i hver rapport.

Eversense DMS

DMS-rapporter

Se glukosemålinger over en spesifisert tidsperiode. Hver rapport viser individuelle glukosemålinger.

Eversense DMS glukosevariasjon
GLUKOSEVARIASJON

Denne rapporten viser gjennomsnittlig glukose gjennom dagen for den valgte tidsperioden, sammen med mønstre for glukosevariasjon.

DMS glukosetrend og historikkrapport
GLUKOSETREND OG -HISTORIKK

Med glukosetrendrapporten kan du se flere dager med glukosedata lagt over hverandre for å identifisere trender og mønstre til ulike tider på dagen. Historikkrapporten gjør det mulig å organisere og visualisere ulike målinger over tid.

DMS glukosedistribusjonsrapport
GLUKOSEDISTRIBUSJONSRAPPORT

Glukosedistribusjonsrapporten organiserer glukosedataene i henhold til glukosemålene og varselområdene. Den gjør det også mulig å sammenligne ulike tidsperioder på egne kakediagrammer for å sammenligne ulike datoområder.

Eversense DMS Pro

Eversense Data Management System (DMS) Pro er en brukervennlig, nettbasert applikasjon som helsepersonell kan bruke til å gjennomgå pasientenes Eversense CGM-data.
Helsepersonell kan gjennomgå trender, rapporter og hendelser for pasienter som deler sine CGM-data med klinikken.

 

 

 

Eversense DMS Pro