Hvorfor bruke Eversense XL på dine pasienter?

Pasienter kan slite med å opprettholde glykemisk kontroll, spesielt når de har en travel livsstil – jobb, familie, venner, frivillig arbeid, trening – alle faktorer som kan påvirke glykemiske mål og behandlingsplaner hos diabetespasienter. God glykemisk kontroll kan hjelpe pasientene med å unngå fremtidige komplikasjoner og få bedre livskvalitet. Eversense XL hjelper pasienter med å opprettholde denne kontrollen samtidig som de får én mindre ting å tenke på, siden systemet alltid er der for pasientene. Med opp til 288 målinger per dag og opptil 180 dager levetid for sensoren, kan Eversense XL gi pasientene den friheten de alltid har ønsket seg.

Pasientfordeler med Eversense XL CGM-systemet

Eversense sensor

Opptil 180 dager levetid for sensoren

I andre CGM-systemer må sensoren tas ut og en ny settes inn hver sjuende til fjortende dag, mens Eversense XL-sensoren varer i opptil 180 dager.

Les mer >
Eversense sender

Eversense sender

Eversense XL gir deg fleksibiliteten og diskresjonen til å fjerne senderen uten å kaste bort en sensor.

Les mer >
Eversense app

iOS- eller Android-apper

Med Eversense XL kan du se målingene direkte på den kompatible mobile enheten. Og med målinger hvert femte minutt, kan du se hvordan nivået er nå og hvor det er på vei ved hjelp av trendpilene.

Les mer >

Forbedret livskvalitet.

Det er vanskelig nok å ha diabetes. Eversense ønsker å bidra til å gjøre det enklere å håndtere for pasientene. Slik rapporterer brukere om hvordan Eversense har påvirket livet deres.2

  • 92 % opplevde ingen smerte eller ubehag ved bruk av sensoren
  • 85 % ble tryggere på egen diabeteshåndtering
  • 72 % følte seg tryggere da de sov
  • 86 % rapporterte en redusert belastning i forbindelse med diabetesen
  • 84 % ville valgt å få innsatt sensor igjen
  • 76 % ble tryggere på å unngå alvorlig hypoglykemi
Lege som sitter

Pasienttilbakemelding på langtids-CGM-system

EN OVERVELDENDE MAJORITET AV EVERSENSE-BRUKERE FØLER SEG OPTIMISTISKE OG TRYGGE

Et livsstilsvennlig design som øker brukstid og trygghet.

  • forbedrede psykososiale resultater knyttet til varigheten av CGM-bruk3,4

  • det første og eneste langtids-CGM-systemet som varer i opptil 180 dager

  • implanterbar sensor som eliminerer egne innsettinger og vedlikehold av innsettingssted

  • hudvennlig, silikonbasert tape som kan hjelpe å redusere hudirritasjon og -reaksjoner5

Be pasientene om å registrere seg i dag

Vi støtter dem gjerne i bruk av Eversense XL CGM-systemet.

Klikk her

Tastatur

1 De Bock M, Cooper M, Retterath A, et al. Continuous Glucose Monitoring Adherence: Lessons From a Clinical Trial to Predict Outpatient Behavior. Journal of Diabetes Science and Technology. 2016;10(3): 627-632.doi:10.1177/1932296816633484. 2. Precise II study, psychosocial assessment. Barnard Katharine D., Kropff Jort, et al. Acceptability of Implantable Continuous Glucose Monitoring Sensor. Journal of Diabetes Science and Technology. 2018;12(3):634-638 3 Tansey M. Diabetic Medicine, Volume28, Issue9, September 2011, Pages 1118-1122. 4 Kubiak T. Journal of Diabetes Science and Technology. 2016, Vol. 10(4) 859–863. 5 Christiansen MP. PRECISE II. Diabetes Technology & Therapeutics. 2018;20(3):197-206.