Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Kontinuerlig glukosemåling (forkortet til CGM) er prosessen med automatisk måling av mengden sukker (glukose) i kroppen med noen få minutters mellomrom med en sensor som er plassert under huden. De kontinuerlige målingene gjør det mulig for systemet å bruke dataene til å forutsi retningen til glukosenivået, og systemet viser denne informasjonen som en pil. Med den faktiske glukoseverdien, i tillegg til pilen, kan du se mer hva som skjer med glukosenivåene.

CGM-systemer som er tilgjengelig i dag, måler glukose i interstitiell væske – væsken mellom cellene rett under huden. Siden CGM måler glukose i en annen del av kroppen, vil det ikke være i samme konsentrasjon som i blodet, men det ligner veldig. En blodsukkermåler krever at du tar en liten blodprøve, først og fremst fra fingertuppen, på en teststrimmel som på forhånd settes inn i måleren. Måleren viser en glukoseverdi basert på mengden glukose i blodprøven i det øyeblikket. CGM viser glukoseverdiene automatisk og kontinuerlig med få minutters mellomrom, ved hjelp av en sensor som settes inn rett under huden. Glukosenivået som er basert på blodet, kan være ulikt glukosenivået i væsken under huden. Med tradisjonelle CGM- og FGM-systemer (flash-glukosemåling) må du sette inn en ny sensor gjennom huden hver sjuende til fjortende dag. Med Eversense CGM-systemet varer en enkelt innsatt sensor i flere måneder.

Eversense CGM-systemet bruker fluorescerende teknologi til å måle glukose med en bitteliten sensor som implanteres under huden. Denne avanserte CGM-teknologien gjør det mulig å bruke én enkelt sensor i flere måneder. En smart-sender festes over sensoren som har en hudvennlig tape som byttes daglig. Smart-senderen kan tas av og byttes ut uten å avslutte sensorøkten. Smart-senderen aktiverer trådløst sensoren, samler inn glukosedata og sender dem til Eversense-mobilappen.

Flash-glukosemåling (forkortet til FGM) bruker en kroppsbåret sensor som krever innsetting av en ny sensor hver tiende til fjortende dag. FGM gir en glukoseverdi ved behov ved å skanne en leser eller mobilapp over sensoren for å få en glukoseverdi trådløst. Eversense CGM-systemet bruker en liten sensor som settes helt inn under huden, og som ikke må byttes på opptil 6 måneder. En smart-sender aktiverer trådløst sensoren, samler automatisk inn glukosedata hvert femte minutt og sender de til Eversense-mobilappen på den kompatible smarttelefonen. Varsler kan bli aktivert automatisk.

Dette gjøres på legekontoret av helsepersonell og tar omtrent 15 minutter.

Smart-senderen aktiverer trådløst sensoren, som blinker med et LED-lys. Et fluorescerende polymerbelegg på utsiden av sensoren reagerer på LED-lyset. Glukose fra kroppen binder seg reversibelt til belegget, og mengden lys som stråler ut fra belegget, blir sterkere og svakere i tråd med kroppens glukosekonsentrasjon. Dette utstrålte lyset måles av fotodetektorer inne i sensoren. Spesielle strømkretser digitaliserer målingene og sender dataene til smart-senderen. Smart-senderen beregner glukoseverdien, retningen og endringshastigheten og sender informasjonen til mobilappen.

Smart-senderen sender glukosedata via Bluetooth® til en kompatibel mobil enhet som har lastet ned Eversense-mobilappen.

Eversense CGM-systemet er kompatibelt med ulike enheter. Gå til kompatibilitetssiden for å se en fullstendig liste.

Smart-senderen sender glukosemålinger til appen automatisk hvert femte minutt.

Ja, smart-senderen er vanntett. Den kan senkes i vann på 1 meters dybde i opptil 30 minutter.

Du vil få vibrasjonsvarsler på kroppen når du når de glukosevarselnivåene du har angitt. Du vil også se og høre varselet eller meldingen på Eversense-mobilappen.

Eversense CGM-systemet er tilgjengelig flere steder i landet. Ta kontakt med din behandler for mer informasjon.

Eversense CGM-systemet er kompatibelt med Roche Smart Pix 3.0, Diasend/Glooko og Eversense DMS Pro-programmet. Få mer informasjon om Eversense DMS ved å gå til DMS-siden.