CONTOUR®NEXT blodsukkerteststrimler

Kompatibel med CONTOUR®NEXT ONE, CONTOUR®NEXT, CONTOUR®XT, CONTOUR®NEXT LINK 2.4 blodsukkermålere.

Produktfunksjoner

  • Bare en liten blodprøve på 0,6 µl er nødvendig
  • Second-Chance® Sampling (etterfylling av blod) lar deg bruke 60 sekunder mer blod til samme strimmel hvis den første prøven var utilstrekkelig med CONTOUR®NEXT ONE og CONTOUR®NEXT målere, og 30 sekunder med CONTOUR®XT måler.
  • Samsvarer med ISO 15197:2013 industristandard for nøyaktighet2

CONTOUR®NEXT teststrimmelfordeler

Krever liten mengde blod

Krever liten mengde blod

Teststrimmelen din er utformet slik at den enkelt "suger" blodet inn i en prøvespiss. Bare en liten blodprøve på 0,6 μl er nødvendig.

Mindre svinn av strimler3

Mindre svinn av strimler3

Second-Chance®-sampling (etterfylling av blod) lar deg tilføre mer blod på samme strimmel hvis den første prøven var utilstrekkelig med CONTOUR®NEXT ONE og CONTOUR®NEXT målere, og 30 sekunder med CONTOUR®XT-måleren.

Nøyaktige resultater

Nøyaktige resultater1

CONTOUR®NEXT blodsukkermålesystemer leverer nøyaktige resultater, selv ved lavere blodsukkerkonsentrasjoner - der pålitelige målinger er avgjørende. De er upåvirket av mange vanlige interfererende stoffer.2

Kompatibel med

CONTOUR®NEXT blodsukkermåler

CONTOUR®NEXT ONE blodsukkermåler

CONTOUR®XT blodsukkermåler

Kontakt oss

Vil du vite mer om et av våre produkter? Besøk vår kontakt oss side.

*Som bekreftet av BSI Nederland, utpekt som et notifisert organ for medisinsk utstyr.

1. Christiansen M et al. J Diabetes Sci Technol 2017;11 (3):567-573 Journal of Diabetes Science and Technology. 2017;11 (3):567-573.
2. Internasjonal organisasjon for standardisering. In vitro-diagnostiske testsystemer-krav for blodsukkerovervåkingssystemer for selvtesting for å håndtere diabetes mellitus. Genève, Sveits: International Organization for Standardization; 2013.
3. Richardson JM et al. Klinisk relevans av ny påføring av blodprøver under blodsukkertesting. Plakat presentert på det 20. årlige diabetesteknologimøtet (DTM); 12.–14. november 2020.
4. Brown D. et al. ePoster presentert på den 14. internasjonale konferansen om avanserte teknologier og behandlinger for diabetes (ATTD) 2.–5. juni 2021; Virtuell.