CONTOUR®DIABETES-appen

Smartere behandling av diabetes.
Test, spor og del resultater på en enklere måte slik at du kan få en bedre forståelse av blodsukkermønstrene dine.1

© Copyright 2019. Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle rettigheter forbeholdt.
Ascensia, Ascensia Diabetes Care-logoen, Contour, Smartlight, Second-Chance og Second Chance sampling-logoen er varemerker og/eller registrerte varemerker for Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et servicemerke for Apple Inc. Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google LLC. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere og brukes kun til informasjonsformål. Ingen forhold eller bifall skal konkluderes med eller underforstås.
Dato for utarbeidelse: August 2019. Kode: G.DC.07.2019. PP-CN-Mtr-GBL--0042

BESTILL
GRATIS MÅLER