Ascensia Diabetes Care har forbedret apparatstartpakkene

 • Ascensia tenker på miljøet og har optimalisert format og innhold på apparatstartpakkene for lavere produksjons-, transport- og lagringskostnader, (smalere forpakning)
 • Optimaliseringen vil redusere bruken av papir, plast og samtidig redusere CO2-utslippet 
 • Komponenter ligger inne i etuiet, (foruten brukerveiledning, lommeguide og andre trykte komponenter)
  • Teststrimlene er pakket foliert istedet for i boks, og deretter vil de bli levert i den velkjente strimmelboksen.
 • Dagbok er fjernet fra startpakken, du finner printversjon på vår hjemmeside
  www.diabetes.ascensia.no/service/Diabetesdagbok

 

Produktets livssyklus: alle produkter har miljøkostnader3

Ved å optimalisere startpakkene, reduserer vi miljøpåvirkningen på ulike faser av produktets livssyklus :

 • Materialer – redusert bruk av papir og plast
 • Produksjon – kortere produksjonstid
 • Transport – lavere CO2 utslipp
 • Distribusjon og lagring – forbedret kapasitet
 • Pasientbruk - ingen innvirkning på enhetens
  brukervennlighet1,2
 • Resirkulering eller deponering – mindre avfall

 

 

 

 

Referanser:

 1. Reliability testing performed
 2. ISTA 2-3 drop ship tests
 3. https://www.bioenergyconsult.com/product-life-cycle-assessment/ Accessed: 14th October 2021