Om Diabetes

Diabetes er en kronisk stoffskiftesykdom der det er et for høyt innhold av sukker i blodet.

Hver gang vi spiser mat som inneholder karbohydrater, spaltes dette til sukker (glukose) i tarmen. Derfra transporterer blodet sukker frem til hver enkelt celle i kroppen. Men sukkeret slipper ikke inn før hormonet insulin ”åpner” cellens kanaler. Ved type 1 diabetes er det ikke noe insulin tilstede. Ved type 2 diabetes er insulinmengden redusert eller insulinet virker for dårlig. Resultatet er i begge tilfeller at blodet fylles med sukker og blodsukkernivået stiger.

1. Pleus S et.al, User Performance Evaluation and System Accuracy Assessment of Four Blood Glucose Monitoring Systems With Color Coding of Measurement Results. J Diabetes Sci Technol. 2022 Nov 26:19322968221141926. doi: 10.1177/19322968221141926.

Request free meterBESTILL GRATIS MÅLER