Familie og venner

Alle som lever nære en med diabetes må få så mye kunnskap som mulig om sykdommen for å kunne hjelpe best mulig. Det er viktig å huske at ingen person med diabetes har det på samme måte, eller opplever det å ha diabetes helt likt.

1. Pleus S et.al, User Performance Evaluation and System Accuracy Assessment of Four Blood Glucose Monitoring Systems With Color Coding of Measurement Results. J Diabetes Sci Technol. 2022 Nov 26:19322968221141926. doi: 10.1177/19322968221141926.

Request free meterBESTILL GRATIS MÅLER